Wat te doen na een ongeval op de werkvloer?

Hoewel de meeste werkgevers er vaak alles aan doen om een zo’n veilig mogelijke werkplek te creëren, kunnen er op de werkvloer toch ongelukken ontstaan. Helaas zit ongeluk in een klein hoekje en is letselschade niet altijd te voorkomen. Bent u betrokken geweest bij een bedrijfsongeval? Dan is het goed om te weten welke vervolgstappen u moet nemen. In dit blog komt u meer te weten over de rechten en plichten en wie aansprakelijk is.  

Wat bedoelen we met een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat plaatsvindt op het werk of onder werktijd. Alle ongevallen die in relatie staan tot uw werk vallen onder bedrijfsongeval. Ook schade die niet direct opgelopen zijn op de werkvloer, maar bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsuitje of -feestje kunnen mogelijk verhaald worden. 

Wanneer heb ik recht op een schadevergoeding?

Als er een ongeluk heeft plaatsgevonden dan zit u waarschijnlijk met veel vragen. Wie is aansprakelijk? Heb ik recht op schadevergoeding? Hoe kan ik de schade verhalen? U heeft recht op een schadevergoeding wanneer u slachtoffer bent geworden van een ongeval op uw werk en u hier schade hebt opgelopen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van diverse factoren. Zo spelen de ernst van de schade en de duur van het letsel een rol. Om een vergoeding te ontvangen dient u uw werkgever aansprakelijk te stellen. 

Uw werkgever is in beginsel aansprakelijk bij een ongeval op de werkvloer. Het is hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkomgeving, waarbij medewerkers hun werk kunnen uitvoeren zonder hierbij letsel of schade op te lopen. Een werkgever is niet aansprakelijk wanneer hij of zij kan aantonen dat ze er echt alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat de medewerker schade lijdt. Indien dit het geval is, dan hoeven zij geen schadevergoeding te betalen.

Stappen die u zelf moet nemen

Het is belangrijk om te weten dat bij een ongeval op het werk er een aantal handelingen zijn die u zelf moet uitvoeren. Maak indien mogelijk zo snel mogelijk van foto van de gevaarlijke situatie, vul een incidentenformulier in, verzamel getuigenverklaringen en licht de arbeidsinspectie in. Bezoek ook even de bedrijfsarts en laat uw letsel beoordelen. Daarnaast adviseren we alle bonnetjes te bewaren van kosten die u gemaakt hebt met betrekking tot het ongeval, denk aan ziekenhuiskosten, reiskosten, verlies aan arbeidsvermogen en eventuele vergoeding voor huishoudelijke hulp. Dit bewijs zal u helpen bij het succesvol indienen van een schadeclaim. 

Juridische hulp bij een ongeluk op het werk

Om u te helpen tijdens dit traject, adviseren we om ook een letselschade advocaat in de arm te nemen. Een letselschade advocaat in Rotterdam en omgeving verlenen juridische bijstand en ondersteunen u bij het verhalen van uw schadevergoeding. Bovendien zorgen zij voor een prettige samenwerking tussen u en uw werkgever.