Waar kan ik terecht om een CIS registratie te laten verwijderen?

Een CIS registratie heeft geen directe consequenties mits deze niet is voorzien van een EVR toevoeging. In dat geval is het lastig om een verzekering tegen acceptabele voorwaarden af te sluiten. Dit is extra vervelend als er sprake is van een onterechte CIS registratie. Veel mensen vragen zich dan ook af waar ze terecht kunnen om een CIS registratie te laten verwijderen. Ze kunnen hiervoor immers niet terecht bij de stichting CIS, die de betreffende databank beheert.

 

Wat is een CIS registratie?

De letters CIS staan voor Centraal Informatie Systeem, een digitale databank die beheerd wordt door de gelijknamige stichting en waar een groot aantal verzekeringsmaatschappijen gebruik van maken. In deze databank is het verzekeringsverleden van iedere verzekerde op te vragen. Iedere situatie dat er gebruik wordt gemaakt van de verzekering (ongeacht van welke verzekering gebruik is gemaakt) is in deze databank terug te vinden. Deze registratie heeft geen consequenties voor de verzekerde als er géén sprake is van een buitengewone situatie. Als dit wel het geval is, heeft deze registratie vaak wel grote gevolgen. In dat geval is er sprake van een CIS registratie met een EVR toevoeging.

 

Wanneer CIS registraties voorzien worden van een EVR toevoeging

De letters EVR staan voor Extern Verwijdering Register. CIS registraties worden voorzien van een EVR toevoeging als de verzekeringsmaatschappij van mening is dat er sprake is van een vorm van verzekeringsfraude of als de premie niet wordt betaald. In het laatste geval kunnen dit soort situaties goed vergeleken worden met een BKR registratie.

 

De consequenties van een vermelding in het Extern Verwijdering Register

De consequenties van een vermelding in het Extern Verwijdering Register zijn groot. Door deze vermelding is het voor de betrokkene en diens huisgenoten niet meer mogelijk om (bij de meeste verzekeringsmaatschappijen) een verzekering af te sluiten. In dat geval is het alleen nog maar mogelijk om een verzekering af te sluiten in bij de Vereende Verzekeringen, een organisatie dat zich richt op het aanbieden van verzekeringen aan mensen met een strafblad. De voorwaarden van deze verzekeringen zijn zeer ongunstig.

 

Hier kun je terecht om een CIS registratie te laten verwijderen?

Als de verzekeringsmaatschappij onterecht ervoor heeft gekozen om een CIS registratie van een EVR toevoeging te voorzien, is het van groot belang om deze CIS registratie te laten verwijderen. Hiervoor kun je echter niet bij de stichting CIS terecht. Alleen de verzekeringsmaatschappij zelf heeft de bevoegdheid om de vermelding in te trekken. Als je nu net hierover in conflict bent met deze verzekeringsmaatschappij, zal het geen eenvoudige opgave zijn om een CIS registratie te laten verwijderen. In dat geval is het een prima keuze om je belangen te laten behartigen door een verzekeringsadvocaat. Deze persoon is gespecialiseerd op gebied van verzekeringsrecht en weet precies welke wegen er moeten worden bewandeld om te zorgen voor verwijdering van CIS registratie.

 

Laat een reactie achter