Uit elkaar met een Mediator; hoe werkt dat?

Als een relatie eindigt, hebben jij en je partner vaak verschillende belangen met betrekking tot de afwikkeling. In veel gevallen is er sprake van emoties van beide kanten. Hierdoor kan het moeilijk zijn, op een fatsoenlijke manier met elkaar te communiceren. Om de afhandeling toch op een respectvolle manier te laten verlopen, kan het inschakelen van een mediator Zwolle of een mediator Rotterdam een waardevolle beslissing zijn.

Inschakelen van een mediator

Om een ellenlange scheiding, met alle nasleep van dien te vermijden, is de inzet van een mediator Rotterdam het overwegen meer dan waard. Om een mediator Zwolle in te schakelen dienen jij en je partner hier beiden op vrijwillige basis mee in te stemmen.
De mediator helpt jullie, om de scheiding samen op een nette manier af te ronden.
Hierbij is er aandacht voor de belangen van jou en je partner en zal naar jullie beiden goed worden geluisterd.

De mediator Zwolle is zeer bedreven in communicatietechnieken. Door goed te luisteren, kan een goed inzicht worden verkregen in de behoeftes, die zowel bij jou als je partner spelen. Een gesprek in goede banen kunnen leiden, zal bijdragen aan een acceptabele afwikkeling van het einde van jullie relatie. Hierdoor zullen jij en je partner je allebei gehoord voelen. Zaken als financiën, verdeling van de inboedel en een omgangsregeling, als er kinderen in het spel zijn, zullen nauwkeurig op papier worden gezet.

Voordelen van een mediator

Het inschakelen van een mediator Rotterdam is om meerdere redenen het overwegen waard:

 

  • goedkoper en sneller dan een advocaat
  • betere acceptatie door inzet van beide partners
  • meer creativiteit met betrekking tot oplossingen
  • minder ruzies en conflicten door juiste communicatie
  • deskundig advies en oprechte betrokkenheid

Vechtscheiding voorkomen

In veel gevallen zijn er kinderen betrokken bij een scheiding. Als een breuk leidt tot een vechtscheiding, zijn de kinderen hier echt de dupe van.Het inschakelen van een mediator kan dit voorkomen. De bereidwilligheid is van beide kanten groot. De kans dat er acceptabele afspraken gemaakt kunnen worden, is eveneens groot.Hierdoor kan een goede omgangsregeling worden afgesproken en zullen alle lopende zaken naar tevredenheid kunnen worden afgerond.

Respectvolle afhandeling

Wat de reden van de scheiding ook is, ooit hebben jij en je partner voor elkaar gekozen. Dat dit uiteindelijk toch tot een scheiding heeft geleid, is betreurenswaardig. Juist om deze reden is een nette afwikkeling belangrijk. De scheiding zal jou en je partner niet in de koude kleren gaan zitten. De wetenschap dat jullie naar eer en geweten hebben meegewerkt aan een soepele afhandeling, zal bijdragen aan een snellere verwerking en acceptatie van de scheiding. Indien nodig en gewenst, kan na de volledige afhandeling door de mediator worden gecontroleerd of er nog aanpassingen plaats dienen te vinden in de te betalen alimentatie of de omgangsregeling.

Laat een reactie achter