Een Pro Deo advocaat in een echtscheiding?

De term Pro Deo betekend eenvoudig ‘Voor God’. Nog niet zo lang geleden was iedere advocaat verplicht een aantal zaken Pro Deo aan te nemen. Gratis rechtshulp komt echter zo goed als niet meer voor in Nederland. De Raad voor de Rechtsbijstand kan bepalen dat u recht hebt op gesubsidieerde rechtshulp wanneer uw inkomen en uw vermogen onvoldoende zijn. Bij een echtscheiding kan het voorkomen dat een van de partners in het te ontbinden huwelijk geen inkomen meer heeft. Als een van de twee partners al het inkomen genereerde, en dat na de aanvraag tot echtscheiding dus niet meer doet, is het heel goed mogelijk dat u recht hebt op bijstand, rechtshulp dus. Dan kunt u waarschijnlijk beroep doen op een pro deo advocaat echtscheiding. Daarnaast kan een advocaat familierecht u ook verder helpen als er kinderen in het spel zijn.

Helemaal Pro Deo is het dan niet, omdat het Bureau Voor Rechtshulp wel betaald, direct aan de advocaat, en u als partij in de echtscheiding dus niets, of slechts een gedeelte hoeft te betalen.

Is bij bemiddeling pro deo ook mogelijk?

Ook bij bemiddeling, waarbij een advocaat een poging doet het huwelijk weer op een beter spoor te krijgen, is rechtshulp mogelijk. Bij een bemiddelingspoging is er technisch geen sprake van een echtscheiding, het inkomen is dus nog steeds van beide partners. Toch kunnen er problemen optreden wanneer een van de partners besluit niet meer met de andere partner samen te wonen.

De Raad Voor De Rechtsbijstand kan bepalen dat u een deel van de advocatenkosten zelf moet betalen, ook bij een echtscheiding. En natuurlijk is er een uitspraak van de Rechtbank. In die uitspraak kan de rechter bepalen dat de verliezende partij de kosten van de winnende partij betaald. Daarbij horen dan ook de kosten van de advocaat van de tegenpartij. Bij een echtscheiding is dit een uitzondering.

Een pro deo advocaat echtscheiding of een familierecht advocaat

Bij een echtscheiding is de uitspraak in de meeste gevallen eenvoudig van aard. De rechter besluit het huwelijk als ontbonden te verklaren. Daarbij kan een pro deo advocaat echtscheiding u bijstaan.Zijn er kinderen uit het huwelijk dan zal de rechter ook een uitspraak proberen te doen over die kinderen. Een familierecht advocaat zal u en hen dan vertegenwoordigen. Ook hier zijn natuurlijk kosten aan verbonden.

Een Pro Deo advocaat bij een echtscheiding wil dus niet zeggen dat het hele verloop gratis is. Maar de advocaat die u verdedigd, betaald door u of niet, is altijd verplicht u de beste verdediging te geven, en zal dat ook doen.

Laat een reactie achter